Digitalisaatio puhtausalalla

Julkaistu 17.04.2024

Tuoretta tutkimustietoa!

Mitä digitalisaatio on puhtausalalla ja kuinka paljon sitä hyödynnetään? Muun muassa näitä seikkoja Puhtausala ry selvitti kyselytutkimuksessaan (julkaistu 8.4.2024). Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka puhtausalan yrityksissä hyödynnetään digitalisaatiota, robotiikka ja muista uusia teknologioita. Millaisia hyötyjä yritykset digitalisaatiosta hakevat ja millaisia esteitä uuden teknologian käyttöönotossa koetaan. Kysely oli toteutettu tammi-helmikuun aikana 2024.

Hyödyntäminen alkutaipaleella

Yritykset hyödyntävät monipuolisesti uusia digitaalisia ratkaisuja, mutta ovat kyselyn mukaan vasta alkutaipaleella uuden teknologian hyödyntämisessä. Yritykset kertoivat hyödyntävänsä eniten verkkokoulutuksia ja digitaalisia sovelluksia työnohjauksessa, vähiten hyödynnetään robotiikka ja anturiteknologiaa.

Mitä digitalisaatiosta haetaan ja minkä koetaan estävän hyödyntämistä?

Vastausten perusteella yritykset hakevat digitalisaatiosta erityisesti tehokkuutta toimintaan, parempaa laatua ja henkilöstöhallintoa. Hidasteena uuden teknologian tai robotiikan käyttöönotolle katsotaan olevan osaamisen puute. Digitalisaation toteuttamisen katsotaan sen vuoksi olevan haasteellista. Lisäksi taloudelliset esteet mainittiin tuloksissa.

Minkä koetaan edistävän digitalisaatiota?

Edistävinä asioina koettiin osaamisen kasvattamisen lisäksi johdon parempi sitoutuminen ja tuki organisaatiolle. Uuden osaamisen oppimisen lisäksi on kiinnitettävä huomiota vanhasta pois oppimiseen.

Miten Integralin ratkaisut edistävät digitalisaatiota puhtausalalla?

Tänä päivänä yrityksen IT:n ja datan hallinta ovat avain digitaalisen infrastruktuurin toteuttamiselle ja hyödyntämiselle. Ymmärrys organisaation teknologisesta infrasta ja sen kehittämisestä on avain roolissa digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiselle.

Meiltä löytyy osaamista Intu-ohjelmistoperheen lisäksi antureista, datasta, tietoturvasta ja IT:n rakentamisesta. Kysy rohkeasti lisää, autamme mielellämme.