Intun avoimet rajapinnat ja datavirrat

Julkaistu 17.04.2024

Data on olennainen osa digitalisaatiokehitystä ja mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta, nopeuttaa päätöksentekoa, havaita poikkeamia jne. Toiminnanohjausjärjestelmä Intua on edelleen kehitetty vastaamaan entistä paremmin datan hyödyntämisen tarpeisiin yrityksissä.

Intun kaltainen, laaja toiminnanohjausjärjestelmä hallinnoi eri toimintojen ja prosessien tietoja. Tiedot voivat sisältää mm. asiakas-, toimittaja-, taloushallinto-, laskutus-, työntekijä- ja työnsuoritustietoja. Intu on keskeinen osa asiakkaan datan hallintaa ja rikastamista.

Yrityksen datavirrat ovat kaikki ne liikkeet ja siirrot, joilla data kulkee organisaation sisällä ja sen osittain sen ulkopuolelle (muun muassa verottajalle).

Organisaation on hyvä tunnistaa omat datavirrat sekä datasisällöt monesta eri syystä. Datan suojaaminen on erityisen tärkeää. Lisäksi on tunnistettava missä ja mitä dataa yritys käsittelee. Mikä järjestelmä tai paikka on master datalähde, ja missä hyödynnetään siirrettyä dataa.

Millaisia datavirtoja yrityksissä on?

Datavirrat voi jaotella karkealla tasolla muun muassa seuraavasti

  1. Sisäiset datavirrat: Nämä ovat datavirtoja, jotka tapahtuvat organisaation sisällä eri osastojen, tiimien ja järjestelmien välillä. Esimerkkejä sisäisistä datavirroista ovat tietojen siirrot myynnistä ja markkinoinnista tuotekehitykseen, taloushallinnon tiedot myynnin ja varastonhallinnan välillä sekä henkilöstötiedot HR-osastolta operatiiviseen toimintaan.
  2. Ulkoiset datavirrat: Nämä ovat datavirtoja, jotka tapahtuvat organisaation ja sen ulkoisten sidosryhmien välillä, kuten asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkkejä ulkoisista datavirroista ovat tilausten ja laskujen välitys asiakkaiden ja toimittajien välillä, sekä tiedonvaihto logistiikkakumppaneiden kanssa.
  3. Online-datavirrat: Tämä viittaa datavirtoihin, jotka tapahtuvat verkossa organisaation ja sen asiakkaiden tai käyttäjien välillä. Esimerkkejä ovat verkkosivustojen kävijätiedot ja käyttäjäkäyttäytyminen, verkkokaupan tilaukset ja maksutapahtumat sekä sosiaalisen median vuorovaikutustiedot.
  4. Reaaliaikaiset datavirrat: Näitä ovat datavirrat, jotka tapahtuvat reaaliajassa tai lähes reaaliajassa organisaation eri järjestelmien ja alustojen välillä. Esimerkkejä ovat IoT-laitteiden tuottama data, joka välitetään suoraan analytiikkajärjestelmään, ja sensoritiedot tuotantolaitoksilta, jotka syötetään suoraan ERP-järjestelmään.
  5. Analytiikkadatavirrat: Nämä ovat datavirtoja, jotka kerätään ja käsitellään analytiikan ja raportoinnin tarkoituksiin. Esimerkkejä ovat asiakastyytyväisyystutkimusten tiedot, markkinointikampanjoiden tehokkuusdatat ja liiketoimintaprosessien suorituskykyä kuvaavat mittarit.

 

Datavirtojen hallinta ja hyödyntäminen ovat keskeisiä osia organisaation tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa. Lisäksi tietosuojan ja tietoturvan varmistaminen näiden datavirtojen yhteydessä on erityisen tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta.

Tekoälyn eri sovellusten yleistyessä on hyvä muistaa, että data on tekoälyn raaka-aine. Mitä enemmän halutaan hyödyntää oman organisaaton tietoa, sitä tarkemmin on mietittävä, mitä ja missä meillä on dataa ja miten sitä aiotaan hyödyntää.

 

Haluatko jutella lisää teidän datavirroista ja Intun hyödyntämisestä siinä? Autamme mielellämme – ota yhtettä!