Blogit

Toiminnan tehostaminen digitalisoinnilla

Julkaistu 10.10.2023

Teknologian kehittymisen myötä työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Digitaalisuus tuo väistämättä muutoksia jokaiselle toimialalle, eivätkä liikkuvan työn alat ole tässä poikkeus. Kuinka sitten digitalisoida omaa liiketoimintaa?

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus rakentuu siitä, miten joustavasti ja nopeasti asiakas saa asiansa hoidettua, sekä siitä, kuinka helposti asiakas pystyy näkemään itseään ja omaa palvelutapahtumaansa koskevat tietonsa. Tietojärjestelmät ja integroidut kommunikointikanavat mahdollistavat paljon ja auttavat tekemään ostamisesta ja kommunikoinnista helppoa.

Työntekijäkokemus

Aloilla, joilla työntekijöiden liikkuvuus on suurta, työntekijää voidaan sitouttaa yritykseen hyvän työntekijäkokemuksen myötä. Avainsanoja ovat helppokäyttöisyys ja tiedon saavutettavuus.

Mitä paremmin työntekijä pystyy katsomaan itseään ja omia työtehtäviään koskevat tiedot ja ohjeet, sitä paremmat edellytykset hänellä on hoitaa työtehtävänsä hyvin. Omien työvuorojen, tehtyjen ja tulevien, näkeminen kalenterissa auttaa hahmottamaan omaa ajankäyttöä. Lisäksi mahdollisuus varata vapaita vuoroja joko vuoronäkymän tai tekstiviestin avulla helpottaa työntekijän arkea. Samalla työnantajan vuorontarjonta helpottuu ja nopeutuu.

Ajan merkitys

Ajan käytöllä on yrityksessä aina hintalappu. Aika on rajallinen resurssi ja sen käyttö maksaa. Jos työtä ja sen suorittamista voi automatisoida, se yleensä kannattaa. Viiveet prosesseissa aiheuttavat hukkaa ja huonoa kokemusta, oli sitten kyse asiakas- tai työntekijäkokemuksesta. Mitä useammin pystymme hoitamaan asian ”kerralla kuntoon”, sitä tyytyväisempiä olemme. Lisäksi viiveiden sietämisen kynnys on madaltunut jatkuvasti.

Työvuorojen, asiakkaiden ja tekijöiden yhdistäminen

Vuorojen tarjoaminen ja varaaminen on tehty helpoksi. Pahimmillaan vuoron resursointi saattaa aiheuttaa paljon harmia ja pahaa mieltä. Kun prosessit on tehty selkeiksi ja joustavaksi, jokainen osapuoli voi keskittyä oleelliseen. Kun osaamiset ja taito / ominaisuusvaatimukset on kirjattu jo vuorolle, järjestelmä ehdottaa vuoroa vain sopiville tekijöille. Kaikki automaattisesti.

Tiedon oikeellisuus ja reaaliaikaisuus

Tieto on tärkeä pääoma yrityksissä. Oli kyseessä sitten asiakastiedot tai liiketoimintaan ja sen suorittamiseen liittyvät tiedot. Mitä paremmin tietovirrat ja -varannot ovat yrityksessä integroituina ja hyödynnettävissä, sitä tehokkaammin tieto tuottaa. Kun prosesseja automatisoidaan ja tiedot siirtyvät vaivatta järjestelmien välillä, tehokkuus lisääntyy. Näin esimerkiksi palkat, kirjanpi-to ja laskutus saadaan hoidettua sujuvasti.

Arjen toiminta

Hyvä tietojärjestelmä helpottaa arkea monelta kantilta. Teknologian kehitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntämällä yritys voi keskittyä liiketoimintaansa. Teknologia yksin ei kuitenkaan auta, jos ihmiset eivät ole motivoituneita käyttämään sitä tai käytettävä järjestelmä ei taivu yrityksen tarpeisiin.

Me tuotamme omalla Intu-ratkaisullamme arvoa yrityksen ja sen asiakkaiden arkeen. Tieto on valjastettu palvelemaan yrityksen tavoitteita ja järjestelmän ominaisuudet on rakennettu helpottamaan arjen sujumista. Missiomme mukaisesti haluamme auttaa ihmisiä onnistumaan työssään, jotta yritykset menestyvät liiketoiminnassaan.

Integralin Intu-ohjelmisto on liikkuvan työn alalle kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä. Intu hoitaa niin vuorosuunnittelun, tiedonvälityksen kuin palkkakirjanpidon, ja näiden lisäksi paljon muuta. Asiakkaina on joukko menestyviä suomalaisia toimijoita, joille digitaalisuuden hyödyntäminen on luonteva osa liiketoiminnan kehittämistä. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme Intusta lisää.

Varaa ilmainen demo ja tutustu Intuun