Blogit

Työelämänhallinta on IN!

Julkaistu 10.10.2023

Tämän päivän työ on kiireistä ja paineista. Asioita ja tehtäviä on paljon, ja asiat pitää saada hoidettua. Kiire on tuttu tunne lähes jokaiselle. Oman työelämän hallinta ei aina ole helppoa. Varsinkaan, jos työrupeamat muodostuvat työvuoroista, joiden aikataulut ja tehtäväsisällöt muuttuvat.

Työelämänhallinnalla parempaa työelämää ja vapaa-aikaa

Työelämänhallinta on paitsi työntekijän, myös työnantajan etu. Kun työelämänhallinnan elementit ovat hallussa, stressin tunne vähenee ja työtehtäviin keskittyminen on helpompaa. Työelämän hallinta auttaa ihmisiä tasapainottamaan työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa. Näin jokainen voi nauttia laadullisesti paremmasta elämästä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti.

Työelämänhallinnan tunnetta vahvistavat mm. seuraavat asiat

  1. Ajanhallinta: Tunne siitä, että itse hallitsee omaa aikaansa ja sen käyttämistä. Työvuorojen tekemisen yhteydessä se tarkoittaa muun muassa selkeitä työtehtäviä, aikataulutuksen olemassaoloa, mahdollisia työohjeita. Lisäksi ajanhallintaan vaikuttaa oma mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin.
  2. Rajojen asettaminen: Kun oman työaikakäytettävyytensä pystyy helposti asettamaan järjestelmän tietoon, ei turhia hälytyksiä ja keskeytyksiä tule vapaa-ajalle. Näin työasiat on helpompi pitää poissa mielestä oman vapaa-aikansa ajan, mikä auttaa työstä palautumisessa.
  3. Priorisointi ja tehtävien hallinta: Työvuoron tehtävien ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen vuoron tekijälle mahdollistaa helpommin töiden priorisoinnin. Erilaiset tehtävälistat mahdollistavat organisoinnin ja priorisoinnin tehokkaammin.
  4. Tuki ja vuorovaikutus: Mobiilisovelluksella voi helposti ja nopeasti olla yhteydessä sekä kollegoihin että esihenkilöön. Yhteydenpito ja mahdollisten liitteiden lähettäminen onnistuu joustavasti ja nopeasti.

Hyvä ohjelmistoratkaisu tukee työelämänhallintaa

Parhaimmillaan työntekijän käytössä oleva ohjelmistoratkaisu tukee työntekijän työelämänhallintaa – aivan kuten Intu tekee. Tällöin data on joustavasti työntekijän saatavilla ja omia jo tehtyjä sekä tulossa olevia työvuoroja pystyy hallitsemaan helposti mobiilisti. Samalla tekijä pystyy lisäämään tarvittavia tai puuttuvia tietoja järjestelmään. Tarvittaessa työntekijä voi vaikka navigoida kohteeseen karttapalvelun avulla.

Teknologian ja työkulttuurin rooli työelämänhallinnassa

Työelämänhallinnan tunteeseen vaikuttavat yksilön omat työskentelytavat ja tottumukset. Näiden lisäksi tietojärjestelmät ja työnantajan toimintaprosessit ovat olennaisia työelämän hallinnan osa-alueita. Teknologian kehittyessä myös työtavat ja niihin liittyvät tietojärjestelmät muuttuvat. Tämä edellyttää sopeutumista, halua oppia uutta ja uskallusta kehittää toimintamalleja.